Hvordan kommer du til Olavsdalen?

Naturlosturene starter fra Kjos gård i Vågsbygd kl 11.00 " Rosseland i Songdalen kl 13.00 " Søgne Gamle Prestegård 13.30 Man må være gangfør for å komme seg inn til Olavsdalen.

Olavsdalen ligger "midt i skauen", - Rossevannsområdet mellom Søgne, Songdalen og Kristiansand. For å komme dit må du kunne gå, men lengden på turen avhenger selvfølgelig av hvor du starter.

Det fremgår av kartet øverst på denne siden at vi legger opp til tre naturloser inn. Det vil si tre turer med turleder som kan ruta:

 Fra Kjos gård i Vågsbygd kl 11.00 Turleder Trygve Bjerkås, tlf: 91547784

fra Rosseland i Songdalen kl 13.00  Turleder Øystein Dybesland tlf: 97648137

fra Søgne gamle prestegård kl 13.30 Turleder Floke Bredland tlf: 95741335. e-post: floke@online.no

Ønsker du å ta deg inn på egenhånd, kan Turkart Rossevannet Vågsbygda-Berge anbefales. Arrangementet starter i Olavsdalen kl 15.00, men Søgne messing ensemble spiller allerede fra kl 14.30

Turkartet er utgitt av Søgne og Songdalen o-klubb og I.K.Våg og dekker området fra og med Vågsbygda i øst til Søgneelva i vest, fra sjøen i sør til jernbanen i nord. Det inneholder henimot 600 navn og nesten 100 av stedene er beskrevet på baksiden av kartet. Kartet inneholder bl.a. alle hus, hytter, vann, bekker, veier, skogsveier, traktorveier, merkede og umerkede stier i området. Det er i målestokk 1: 20 000.Det koster 100kr kan bl.a. kjøpes hos Midt-Agder Friluftsråd og Turistforeninga, eller du kan spør etter det i den lokale bokhandelen.

Trenger du mat og drikke drikke, må du ha det i sekken din. De som kommer fra Kjos pleier å spise niste ved Smalsund før de ror (eller svømmer) over. Denne turen er selvfølgelig den lengste. (Avgang allerede kl 11). Det hender at de som kommer fra Kjos velgr en kortere rute tilbake. I så fall går det buss fra Rosseland (rundkjøringa på Brennåsen) til Kr.sand kl 17.03 og 18.03. Det er også stor sannsynlighet for at du treffer på en eller annen som du kan sitte på med tilbake fra Søgne gamle prestegård.

Spørsmål kan rettes til Eva Albert tlf: 91115188 og e-post: ev-al@online.no og Normann Liene tlf: 48157888   e-post: trineognormann@gmail.com

Søgne Messingensemble fyller Olavsdalen med toner mens vi går de siste metrene inn og benker oss på stokker og steiner. Da er det bare å følge lyden......
Arne Nordheim (i bauen)og Paal-Helge Haugen (akter) ble rodd frem og tilbake over Rossevann i år 2000. Vi har pleid å frakte kunstnerne inn til Olavsdalen i båter fra Bragdøya kystlag på denne måten. (Foto: Beryl Simonsen)
Dette er historien som har lokket oss alle inn til det magiske stedet:"Den 30. mai 1860 var Sognepræsten i Søgne og Familie med den verdensberømte Virtuos Nordmannen Ole Bull i Olavsdalen ved Rossevannet for å høre hvordan hans vidunderlige Spill tog seg ud i Skoven mellom Fjællveggene. Man hadde i forveien gjort seg høie Tanker derom, men Virkeligheden overtraf al Forestilling. Tilsisdt besteg Bull en forhøining i nogen Frastand, hvor han gav forskjellige stykker, og det var da som himmelske Toner dalede ned på Jorden." Peder Bjørnson (Foto: Jon Tønnessen)