Tekst av Paal-Helge Haugen

Paal-Helge Haugen/Arne Nordheim

RONDO  FOR  EIN  SKUGGE

Det går ein skugge gjennom lyse dagen.

Det er ein song som går igjen.

Ein framand gjest frå fjerne rike

der den mørke Lethe renn.

Eit hittebarn på vandring gjennom tida.

Ein mager skapnad frå den andre sida.

Det er ein heimlaus og forvilla song som går igjen.


Han kjem attende til ein stad han kjenner

der allting strøymer saman. Alle dagar brenn

til oske som blæs bort når vinden vender

og fører med seg skuggen av ein song som går igjen.


Han går igjennom oss. Han streifar oss med minne.

Han viser seg. Nå ser vi kven

som går igjen i denne lyse dagen.

Vi høyrer songen, og vi kjenner den.

Vi veit at denne skapnad vi ser svive

er skuggen av det evig ufullførde livet.

Det er ein song som kverv og alltid kjem igjen.


For Siri Torjesen og Ole Bøhn,

Olavsdalen, Kristiansand – Olsok 2000